УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗИМНИ ИГРИ И ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ '2023
национални зимни студентски игри

- ВИДОВЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ -

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗИМНИ ИГРИ И ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ 2023 ще се проведат в период от четири (4) дни и включва следните състезания:

Национален университетски шампионат
СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ
(мъже и жени)
Национален университетски шампионат
СНОУБОРД
(мъже и жени)
Национален университетски шампионат 
СКИ БЯГАНЕ
(мъже и жени)
  СКИ РАЛИ (мъже и жени)
БЪРЗА ШЕЙНА
(отборно)
СНЕЖНА ЩАФЕТА
(отборно)

Състезанията по ски алпийски дисциплини, сноуборд и ски бягане са Национални университетски шампионати за 2023 г. от държавния спортен календар на АУС „АКАДЕМИК“ и са включени в програмата на УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗИМНИ ИГРИ И ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ 2023.

Състезанията от Университетски Зимни Игри и Зимен Университет Пампорово 2023 ще се проведат в съответствие с най-новите технически правила на съответната Национална спортна федерация (НСФ), освен ако АУС “АКАДЕМИК“ не реши друго.
Само Ръководителят на Делегацията (РД) или неговия заместник имат правото да подава контестация срещу решение на съдиите. Контестацията се подава в писмена форма до Жури д’Апел, в съответствие с правилата на НСФ. Всяка контестация трябва да бъде съпроводена със заплащане на депозит в размер на петдесет (50) лева, който се възстановява, ако протеста е основателен.
 
НПСС и АУС “Академик“ договаря с „Пампорово“ АД преференциални цени за лифт карти и оборудване за тренировки и състезания.
Състезателите и треньорите по ски алпийски дисциплини и сноуборд ще получат безплатен достъп до лифтовите съоръжения в деня на съответната дисциплина.
Ползването на лифтовите съоръжения извън състезанието се заплащат по обявените намалени цени в месец март.
 
  • СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИНационален университетски шампионат

Провежда се в дисциплината гигантски слалом – мъже и жени, в два манша. В първи манш стартират всички съгласно стартов номер. Втори манш стартират всички финиширали в първи манш, като първите тридесет (30) състезатели стартират в обратен ред. Останалите стартират по реда на класиране от първи манш. Журито има право да промени броя на стартиращите състезатели във втори манш, в зависимост от условията. Всяко висше училище има правото да заяви шестнадесет (16) състезатели.

Мъже: Индивидуално: осем (8) състезатели. Отборно: тримата (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.

Жени: Индивидуално: осем (8) състезатели. Отборно: тримата (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.


 

  • СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ – Национален университетски шампионат
Провежда се в дисциплината гигантски слалом – мъже и жени, в два манша. В първи манш стартират всички съгласно стартов номер. Втори манш стартират всички финиширали в първи манш, като първите тридесет (30) състезатели стартират в обратен ред. Останалите стартират по реда на класиране от първи манш. Журито има право да промени броя на стартиращите състезатели във втори манш, в зависимост от условията. Всяко висше училище има правото да заяви шестнадесет (16) състезатели.
Мъже: Индивидуално: осем (8) състезатели. Отборно: тримата (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.
Жени: Индивидуално: осем (8) състезатели. Отборно: тримата (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.

  • СКИ БЯГАНЕ - Национален университетски шампионат

Националният университетски шампионат по ски бягане ще се проведе в рамките на 1 (един) ден в дисциплината отборен спринт.

Отборен спринт- мъже/жени (2 поста х 1км свободен стил – жени; 2 поста х 1км свободен стил - мъже). Всяко висше училище има правото да заяви до шест (6) отбора (12 състезателя).
Класирането в отборния спринт (мъже/жени) важи за комплексното класиране по медали, умножено х 2.
Регламент на състезанието
- състезанията по ски бягане ще бъдат проведени в свободен стил;
- класирането се осъществява на базата на най-добро време за изминаване на състезателната дистанция;
- стартът е масов;
- в отборния спринт отборът е съставен от 2 състезателя (2 мъже или 2 жени), всеки състезател пробягва състезателната дистанция по 3 пъти. Предаването между постовете се осъществява чрез допир на състезателите от един отбор в ясно маркираната зона за предаване.

  • СНОУБОРД - Национален университетски шампионат

Националният университетски шампионат по сноуборд ще се проведе в дисциплината гигантски слалом – мъже и жени в два манша. В първи манш стартират всички съгласно стартов номер. Втори манш стартират всички финиширали в първи манш, като първите тридесет (30) състезатели стартират в обратен ред. Останалите стартират по реда на класиране от първи манш. Журито има право да промени броя на стартиращите състезатели във втори манш, в зависимост от условията. Всяко висше училище има правото да заяви дванадесет (12) състезатели.

Мъже: Индивидуално: шест (6) състезатели. Отборно: тримата (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.
Жени: Индивидуално: шест (6) състезатели. Отборно: трима (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.
  • СКИ РАЛИ

Провежда се в дисциплината свободен стил със ски за алпийски дисциплини на терен в пресечена местност. Всяко висше училище има правото да заяви дванадесет (12) състезатели. Правила и информация за провеждане на дисциплината на техническата конференция за ски рали.


  • БЪРЗА ШЕЙНА

Провежда се по трасе със слаломни колове. Всеки отбор е съставен от двама (2) състезатели независимо от пола. Всяко висше училище има правото да заяви до пет (5) отбора. Класиране само по медали. Правила и информация за провеждане на дисциплината на техническата конференция за шейни.


  • СНЕЖНА ЩАФЕТА

Провежда се по трасе със слаломни колове и 5 поста. Всеки отбор е съставен от пет (5) състезатели независимо от пола. Всяко висше училище има правото да заяви три (3) отбора. Класиране само по медали. Правила и информация за провеждане на дисциплината на техническата конференция за щафета. 
- КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ -
 
  • КЛАСИРАНЕ
- Класирането в Университетски Зимни Игри и Зимен Университет Пампорово 2023 е индивидуално и комплексно.
- Индивидуалното класиране е съобразно реда на финиширане в даденото състезание. Комплексното класиране се определя по броя на златните, сребърните и бронзовите медали спечелени от висшите училища от всички дисциплини. Купите за отборно класиране се приравняват на два медала със същото място и се вземат под внимание за комплексното класиране. Получените медали за класиране на отбор в дисциплините шейни и щафета се приравняват на един медал за съответното място и се включват в комплексното класиране.
- Класирането в Националните университетски шампионати е индивидуално и отборно. Индивидуалното класиране е съобразно реда на финиширане в даденото състезание. Отборното класиране се определя от сумата на най-добрите времена постигнати от състезателите, от които при:
Ски алпийски дисциплини мъже-три (3) жени-три (3)
Сноуборд мъже-три (3) жени-три (3)
Ски бягане - класиране в отборния спринт

  • НАГРАДИ

- С медал се награждават първите трима (3) състезатели в индивидуалните състезания и първите три (3) отбора при Шейна и Щафета.

- С купи се награждават първите три (3) отбора в отборните състезания за Националните университетски шампионати по ски алпийски дисциплини и сноуборд.
- С купа за Комплексен Шампион на Университетски Зимни Игри и Зимен университет Пампорово 2022 се награждава висшето училище, спечелило най-много златни медали. В случай, че има делегации с равен брой златни медали, купата се присъжда на тази с по-голям брой сребърни медали (или бронзови, в случай и при равен брой сребърни).
- Всички Ръководители на делегации получават плакет.

Организатор

Студент на годината

Летен университет

Младежка медия

НПСС